Prekių pirkimo - pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo - pardavimo taisyklės

Sveiki, apsilankę mūsų elektroninėje parduotuvėje (toliau – Tinklapis), kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Uždaroji akcinė bendrovė „KORPORACIJA TJANŠI“, juridinio asmens kodas 111733040, registruotos buveinės adresas: Ulonų g. 5, Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau – Pardavėjas).

Mūsų Tinklapyje galite įsigyti originalių TIENS (TIENS reiškia TIENS įmonių grupę, kuriai priklauso ir Pardavėjas, bei visas jos kitose šalyse įsteigtas bendroves bei filialus, kurių pavadinimuose yra vartojamas žodis TIENS arba TIANSHI / TJANŠI) prekių, įskaitant, bet neapsiribojant maisto papildų, kosmetikos, parfumerijos ir sveikatos gerinimo prietaisų ir kitų gaminių (toliau – Prekių).

Siekiame, kad Jūsų laikas, praleistas apsiperkant šiame Tinklapyje paliktų tik malonius įspūdžius, todėl prieš apsiperkant siūlome susipažinti su TIENS prekių pirkimo-pardavimo Tinklapyje taisyklėmis (toliau – Prekių pirkimo-pardavimo taisyklėmis).

1.                BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1.         Šios Prekių pirkimo-pardavimo taisyklės taikomos Tinklapyje įsigyjant Prekių. Kiekvieno Prekių pirkimo metu taikoma galiojanti Tinklapio Taisyklių, įskaitant Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių, redakcija, skelbiama Tinklapyje.

1.2.         Šios Prekių pirkimo-pardavimo taisyklės, su jomis sutikus Pirkėjui, pageidaujančiam įsigyti Prekių (toliau – Pirkėjui), tampa Pardavėjui ir Pirkėjui privalomu teisiniu dokumentu, kuris laikomas sudėtine ir neatskiriama Tinklapio Taisyklių dalimi, bei kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, Prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos bei tvarka, Prekių pristatymo ir grąžinimo sąlygos bei tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su Prekių pirkimu – pardavimu Tinklapyje susijusios nuostatos.

1.3.         Pirkėjo sutikimas su Prekių pirkimo-pardavimo taisyklėmis išreiškiamas susipažinus su Tinklapio Taisyklėmis, įskaitant Prekių pirkimo-pardavimo taisykles, bei patvirtinant tokį sutikimą kiekvieno Prekių įsigijimo metu, pažymėjus varnelę langelyje prie patvirtinimo „Su Tinklapio Taisyklėmis susipažinau ir su jomis sutinku“ (arba alternatyvaus patvirtinimo, išreiškiančio Jūsų susipažinimą ir sutikimą su Taisyklėmis). Prie patvirtinimo pateikiama nuoroda į Tinklapyje prieinamas Taisykles.

1.4.         Šiose Prekių pirkimo-pardavimo taisyklėse didžiąja raide rašomos sąvokos ir posakiai turi reikšmę, apibrėžtą Tinklapio naudojimo tvarkoje.

1.5.         Prekių pirkimo-pardavimo taisyklės yra parengtos vadovaujantis Civilinio kodekso, Vartotojų teisių apsaugos įstatymo, Mažmeninės prekybos taisyklių ir kitų taikytinų teisės aktų nuostatomis, galiojančiomis Lietuvos Respublikoje Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių parengimo metu.

2.                PIRKĖJO STATUSAS

2.1.         Pirkti Prekes Tinklapyje turi teisę konsultanto sutartį su Pardavėju sudarę ir Tinklapyje Tinklapio naudojimo tvarkoje nustatytu būdų susikūrę Paskyrą asmenys.

2.2.         Aiškumo dėlei, Pirkėjais laikomi tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys, bet kokiu tikslu Tinklapyje įsigyjantys TIENS Prekių.

3.                PREKIŲ KATALOGAS

3.1.         Prekių asortimentas yra pateikiamas Tinklapyje patalpintame Prekių kataloge. Kiekvienos Prekės aprašyme pateikiama išsami informacija apie konkrečią Prekę: Prekės pavadinimas, aprašymas (įskaitant pagrindines savybes, pagrindinius ingredientus, dydį ir pan.), Prekės kaina ir Prekės nuotrauka / iliustracija.

3.2.         Pirkėjas supranta, kad Tinklapyje pavaizduotų Prekių spalva, forma ar kiti parametrai gali neatitikti realios Prekių formos, spalvos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus savybių. Jeigu Pirkėjui reikėtų išsamesnės informacijos, patarimo ar nurodymų dėl Prekių, šis gali kreiptis tiesiogiai į Pardavėją.

3.3.         Pirkėjas supranta, kad jeigu įsigyjama Prekė yra maisto papildas, tai toks maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip vaistas, medikamentas ar kaip maisto pakaitalas. Bet kokiu atveju, prieš vartodamas maisto papildą, Pirkėjas įsipareigoja įdėmiai perskaityti informacinį lapelį ir/ar vartojimo instrukciją, kuriuose pateikiama detali informacija, susijusi su atitinkamo maisto papildo vartojimu.

3.4.         Pardavėjas nuolat atnaujina Prekių asortimentą. Tinklapyje pateikiamos tuo metu asortimente ir sandėlyje esančios Prekės.

4.                PREKIŲ UŽSAKYMAS

4.1.         Lankytojui, kuris pirmą kartą pageidauja Tinklapyje įsigyti Prekių, būtina užsiregistruoti Tinklapyje Pirkėju, susikuriant Paskyrą Tinklapio naudojimo tvarkos 4 skyriuje numatyta tvarka. Pirmą kartą sėkmingai užsiregistravus, vėliau, norint prisijungti prie Tinklapyje sukurtos Paskyros, Pirkėjui pakaks įvesti prisijungimo duomenis (vartotojo duomenis): Pirkėjo el. pašto adresą/konsultanto ID ir Pirkėjo susikurtą slaptažodį.

4.2.         Pirkėjas, susikūręs Paskyrą ir pageidaujantis Tinklapyje įsigyti Prekių, turės galimybę pasinaudoti TIENS nustatyta tvarka sukauptomis nuolaidomis (nuolaidų / komisinių skyrimo ir apskaičiavimo tvarka pateikta TIENS verslo plano dokumente, kuris skelbiamas Tinklapyje).

4.3.         Prekių užsakymas galės būti pateiktas Pardavėjui tik tokiu atveju, jei Pirkėjas susipažino ir sutinka su galiojančia Taisyklių redakcija, įskaitant Prekių pirkimo-pardavimo taisykles. Visais kitais atvejais, jei Pirkėjas nesutiktų su Taisyklėmis, įskaitant Prekių pirkimo-pardavimo taisykles, arba tam tikra jų dalimi, jis neturės teisės užsisakyti Prekių Tinklapyje. Pateikdamas Prekių užsakymą ir išreikšdamas savo sutikimą, jog „Su Taisyklėmis susipažinau ir su jomis sutinku” (ar analogišką nuorodą, išreiškiančią Pirkėjo valią), Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti Prekes Tinklapyje ir sudaryti Prekių pirkimo-pardavimo Sutartį.

4.4.         Susipažinęs su Taisyklėmis bei įsipareigojęs jų laikytis, Pirkėjas patvirtina, jog neprieštarauja, kad Taisyklės jam atskirai raštu (popierinėje formoje) pateikiamos nebus, nebent Sutarties šalys susitartų kitaip. Visais atvejais, Pirkėjas, norėdamas išsisaugoti Taisykles gali jas atsisiųsti iš Tinklapio PDF formatu arba kreiptis su prašymu į Pardavėją el. pašto adresu info@tiens.lt.

4.5.         Norėdamas sudaryti Sutartį, atlikdamas Tinklapyje nurodytus techninius veiksmus, taip pat sekdamas Tinklapyje pateiktais pranešimais ir (ar) nuorodomis, Pirkėjas turi pateikti Pardavėjui Prekių užsakymą:

4.5.1.     pasirinkti vieną ar kelias Tinklapyje siūlomas Prekes ir, nurodžius kiekvienos įsigyjamos Prekės duomenis (vienetų skaičių, dydį, spalvą ir pan.) bei paspaudus Tinklapio nuorodą „Įdėti į krepšelį“, tokiu būdu įtraukti jas į savo Prekių krepšelį;

4.5.2.     užbaigus formuoti Prekių krepšelį, t. y. pasirinkus visas iš Tinklapyje siūlomų Prekių  pageidaujamas įsigyti Prekes, paspausti Tinklapio ikoną su Prekių krepšelio ženklu ir (arba) pateiktą nuorodą „Eiti į Pirkinių krepšelį“, paspaudus Klientas bus nukreipiamas į kitą Tinklapio langą, kuriame galės peržiūrėti savo pasirinkimus (Prekių užsakymo duomenis) bei patvirtinti Pardavėjui pateikiamą Prekių užsakymą.

4.6.         Pirkėjas gali savo nuožiūra suformuoti Prekių užsakymą, keisti pageidaujamų įsigyti Prekių kiekį, įtraukti į Prekių krepšelį papildomas Prekes ir/ar Prekes pašalinti iki to momento, kol Prekių užsakymas nėra pateikiamas Pardavėjui. Pirkėjui atlikus visus Tinklapyje nurodytus Prekių užsakymo pateikimui Pardavėjui būtinus veiksmus, atitinkame Tinklapio lange pateikiama Pirkėjo suformuoto Prekių užsakymo santrauka su pagrindine informacija apie Pirkėjo Prekių užsakymą (rodoma kiekviena užsakyta Prekė ir informacija apie ją, vieneto ir bendra užsakomų Prekių kaina, įskaitant pristatymo išlaidas ir papildomas išlaidas (jei tokių yra), Prekių pristatymo būdas ir adresas).

4.7.         Užsakymas laikomas Pirkėjo pateiktu Pardavėjui ir Pardavėjo priimtu, kai Pirkėjas paspaudžia ikoną su užrašu „Patvirtinu ir apmokėti“ (ar analogišką nuorodą, išreiškiančią Kliento valią). Po šio veiksmo Pirkėjas turi pasirinktu jam priimtiną apmokėjimo būdu apmokėti už Prekes.

4.8.         Kartu su Pirkėjo Tinklapyje pateiktu Prekių užsakymu šios Prekių pirkimo-pardavimo taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytos Sutarties dalimi, kuri abiem Sutarties šalims yra privalomas ir teisiškai įpareigojantis dokumentas.

4.9.         Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pardavėjas gauna Pirkėjo apmokėjimą už Prekes pagal pateiktą Prekių užsakymą ir galioja iki visiško pareigų pagal tokią Sutartį įvykdymo. Po to, kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už Prekes arba po to, kai Pardavėjas yra informuojamas apie apmokėjimą už Prekes (kai apmokėjimas atidedamas dėl pasirinkto apmokėjimo būdo, pvz. Paysera), Pirkėjui bus išsiunčiamas automatinis pranešimas apie Prekių užsakymo gavimą Paskyroje nurodyto elektroninio pašto adresu.

4.10.      Jei Prekių užsakymo metu konkrečios užsakomos Prekės Pardavėjo sandėlyje nėra, Pardavėjas Tinklapyje prie Prekės pateikia prierašą „Išparduota“ ir tokios Prekės sistema neleidžia užsakyti.

4.11.      Pardavėjas pareiškia, kad priimami vykdymui bei vykdomi bus tik tie Prekių užsakymai, kurie bus Pirkėjo pateikti Tinklapyje teisingai – teisingai pateiktas Prekių užsakymas reiškia visų būtinų užsakymo pateikimui ir vykdymui Pirkėjo duomenų nurodymą. Dėl to Prekių užsakymas nebus vykdomas, jeigu:

4.11.1.   Pirkėjas pateiks neteisingą ar netikslų Prekių pristatymo adresą;

4.11.2.   Mes nesugebėsime užmegzti ryšio su Pirkėju Prekių užsakyme nurodytu kontaktinio telefono numeriu arba elektroninio pašto adresu;

4.11.3.   Pardavėjas pagrįstai pripažins, kad pateikiant Prekių užsakymą Pirkėjas bando sukčiauti; sukčiavimu laikomas kiekvienas Pirkėjo veiksmas, susijęs su Prekių užsakymo pateikimu ir vykdymu, kuris pažeidžia taikytinus teisės aktus, kaip antai: Tinklapio (platformos) apsaugos pažeidimas, Tinklapio sistemos naudojimas ne pagal paskirtį, kito Pirkėjo prisijungimo vardo ir slaptažodžio (t. y. ne savo susikurto) panaudojimas arba apsimetinėjimas kitu asmeniu ir pan.

4.12.      Pirkėjas gali užsakyti Prekes Tinklapyje bet kuriuo paros metu. Pardavėjas stengsis apdoroti pateiktą Prekių užsakymą per 24 valandas nuo Prekių užsakymo pateikimo, išskyrus savaitgalius ir ne darbo dienas.

4.13.      Tuo atveju, jei, nesilaikant Taisyklių reikalavimų, prie Paskyros prisijungia bet koks kitas asmuo (įskaitant atvejus, kai prisijungimo duomenys yra prarasti ir Pirkėjas tinkamai nepranešė apie tai Pardavėjui Taisyklėse nustatyta tvarka) ir pasinaudodamas Paskyra toks asmuo pateikia Prekių užsakymą, bus laikoma, kad šias Prekes užsako ir (ar) įsigyja Pirkėjas.

4.14.      Visos Sutartys Tinklapyje sudaromos lietuvių kalba. Informacija apie esmines Sutarties sąlygas teisės aktuose numatyta apimtimi pateikiama Pirkėjui patvarioje laikmenoje, t. y. dalis informacijos (Prekių pavadinimas, kiekis, kitos savybės, bendra Prekių kaina, įskaitant mokesčius ir papildomas išlaidas (jei taikoma), ir kt.) pateikiama įtraukiant ją į Sąskaitą faktūrą, pridedamą prie siuntos su Prekėmis, ir įtraukiant į elektroniniu paštu siunčiamą pranešimą apie Prekių užsakymo gavimą (kaip nurodyta Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių 4.9 punkte), kita dalis informacijos (Sutarties vykdymo tvarka, teisė atsisakyti Sutarties ir jos išimtys, skundų pateikimo ne teismo būdu tvarka ir kt.) pateikiama Pirkėjui sudarant galimybę atsispausdinti ir/ar atsisiųsti (PDF formatu) Prekių pirkimo-pardavimo taisykles ir kitas Taisykles iš Tinklapio.

4.15.      Pardavėjas informuoja, jog Pirkėjo Paskyroje ir užsakant Prekes pateikta Asmeninė informacija bus naudojama Prekių pirkimo-pardavimo sandorių Tinklapyje sudarymo ir vykdymo tikslais, vadovaujantis Privatumo politikos nuostatomis (Privatumo politikoje yra plačiau aptariami visi su Pirkėjų asmens duomenų tvarkymu susiję klausimai).

5.                PREKIŲ KAINA IR APMOKĖJIMO SĄLYGOS

5.1.         Prekės kaina yra nurodoma Tinklapyje prieinamame Prekių kataloge prie kiekvienos Prekės.

5.2.         Prekėms gali būti taikomos akcijos, kurių sąlygos gali būti nurodomos prie konkrečių Prekių, kurioms taikomos nuolaidos, arba skelbiamos Tinklapyje www.tiens.lt.

5.3.         Prekių kainos Tinklapyje ir Prekių užsakyme nurodomos eurais. Prekės kaina yra su mokesčiais (apima mokesčius), įskaitant PVM ir kitus mokesčius, jeigu jie taikomi.

5.4.         Į Prekių kainą Prekių pristatymo išlaidos nėra įtrauktos (neįeina), nebent Tinklapyje aiškiai nustatyta ir skelbiama kitaip. Prekių pristatymo mokestis išskiriamos atskiroje eilutėje ir pridedamas prie Prekių kainos.

5.5.         Pardavėjas siūlo pirkti Prekes Tinklapyje su pristatymu į bet kurią Pirkėjo pasirinktą valstybę, jei Pirkėjas sutinka padengti visas pristatymo į tokią valstybę išlaidas. Tokiu atveju, jeigu Prekės pristatomos už Lietuvos Respublikos, pats Pirkėjas bus atsakingas už mokesčių, susijusių su Preke, sumokėjimą, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokius importo, muito, PVM ir kitus mokesčius, jeigu jie taikomi.

5.6.         Pirkėjas savo pasirinkimu atsiskaito už įsigyjamas Prekes ir Prekių pristatymą išankstinio apmokėjimo už Prekes (t. y. iki Prekių pristatymo ir perdavimo Pirkėjui) būdu: (i) naudojantis elektronine mokėjimų paslauga per atsiskaitymo partnerių sistemas (el. bankininkystė, kreditinės mokėjimo kortelės); arba (ii) per Paysera; arba (iii) kitas Pardavėjo patvirtintas sistemas (jei tokia galimybė Tinklapyje sudaroma). Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad priklausomai nuo pasirinkto apmokėjimo būdo, gali būti taikomos atitinkamame interneto tinklapyje, į kurį būsite nukreipiamas, numatytos tinklapio naudojimo ir asmens duomenų tvarkymo taisyklės, todėl, rekomenduojame prieš atliekant apmokėjimą su tokiomis taisyklėmis susipažinti. Pažymime, kad Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės už tokiuose interneto tinklapiuose taikomų taisyklių atitikimą teisės aktų reikalavimams.

5.7.         Pirkėjui įsigyjant Prekes, kai vadovaujantis TIENS verslo planu ir konsultanto sutarties tarp Pirkėjo ir Pardavėjo nuostatomis, Tinklapyje taikoma TIENS nustatyta nuolaidų sistema, už Prekes mokėtina suma automatiškai sumažinama pritaikant konkrečiam Pirkėjui skaičiuojamą nuolatinę nuolaidą. Tokiu atveju, jei Pirkėjas vadovaujantis TIENS nuolaidų sistema turi sukaupęs ir kitų nuolaidų, kurios yra matomos Paskyroje kaip nuolaidos suma, Pirkėjas gali pasirinkti, ar papildomai pasinaudoti apsipirkimui šia sukaupta nuolaida, ar ne. Atlikus pasirinkimą, Pirkėjui ekrane rodoma galutinė už Prekes mokėtina suma (t. y. pritaikius nuolatinę Pirkėjo nuolaidą ir priklausomai nuo to, ar Pirkėjas turi sukaupęs ir pasirinko pritaikyti, pritaikius Pirkėjo sukauptą nuolaidą). Sukauptais nuolaidos el. taškais Pirkėjas galės padengti iki 90% mokėtinos sumos už Prekes, pritaikius visas konsultantui galiojančias nuolaidas. Už Prekių pristatymą mokamas mokestis nemažinamas ir negali būti apmokamas pasinaudojant Pirkėjo sukaupta nuolaida, nebent Pardavėjas Tinklapyje ar verslo plane numatytų specialias pristatymo mokesčio kompensavimo, taikymo ar nuolaidų sąlygas.

5.8.         Prekių užsakymas bus vykdomas tik po to, kai Pirkėjas atliks apmokėjimą už Prekes ir pinigai už Prekes bus įskaityti į Pardavėjo banko sąskaitą (nebent pasirinkus tam tikrus apmokėjimo būdus Pardavėjui pateikiamas patvirtinimas apie apmokėjimą, o pinigai įskaitomi vėliau, pvz. Paysera).

6.                PREKIŲ PRISTATYMO SĄLYGOS

6.1.         Kaip nurodyta šių Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių 5.4 punkte, Prekių pristatymo išlaidos pridedamos prie Prekių kainos Prekių užsakymo patvirtinimo metu.

6.2.         Prekės Lietuvos Respublikoje pristatomos per 3 (tris) darbo dienas nuo Prekių apmokėjimo dienos (t. y. kai pagal Pardavėjo už Prekes išrašytą sąskaitą apmokama suma įskaitoma į Pardavėjo banko sąskaitą). Prekių pristatymo trukmė į kitas valstybes priklauso nuo pasirinktos valstybės. Pardavėjas stengiasi užtikrinti kokybišką, tikslų ir greitą Prekių pristatymą, tačiau Pirkėjas supranta, kad Prekių pristatymas gali vėluoti ne dėl Pardavėjo kaltės. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už Prekių pristatymo termino pažeidimą, jeigu Prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos nesilaikant šiose Prekių pirkimo-pardavimo taisyklėse nurodytų terminų ne dėl Pardavėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

6.3.         Prekių pristatymas vykdomas bendradarbiaujant su UAB „Baltic Post“, juridinio asmens kodas 302544039 (www.lpexpress.lt ir www.post.lt), bei UAB „Venipak“, juridinio asmens kodas 300906055 (www.venipak.lt).

6.4.         Pardavėjas turi teisę, paskelbdamas Tinklapyje, nustatyti specialias Prekių pristatymo kainas (pvz. taikyti fiksuotus įkainius, netaikyti Prekių pristatymo mokesčio, taikyti nuolaidas Prekių pristatymui ir pan.). Informacija apie tokias specialias Pirkėjo nustatytas pristatymo sąlygas skelbiama Tinklapyje.

6.5.         Pirkėjui pasirašius Prekių pristatymo paslaugas teikiančio trečiojo asmens pateiktame Prekių priėmimo-perdavimo dokumente arba priėmus Prekes pašto skyriuje ar kitame Prekių atsiėmimo punkte, bus laikoma, kad Prekės Pirkėjui perduotos tinkamai. Pirkėjui pasirašius Prekių pristatymo paslaugas teikiančio Trečiojo asmens (kurjerio) pateiktame Prekių priėmimo-perdavimo dokumente arba priėmus Prekes pašto skyriuje ar kitame Prekių atsiėmimo punkte, Prekių atsitiktinio žuvimo ir (arba) sugedimo rizika pereina Pirkėjui.

6.6.         Prekių kiekis ir jų įpakavimas tikrinami Prekių perdavimo Pirkėjui metu. Tokiu atveju, jei perdavus Prekes, Pirkėjas nustato, kad perduotas netinkamas Prekių kiekis ir (arba) asortimentas ir (arba) komplektacija, Pirkėjas privalo apie šiuos pažeidimus nedelsiant informuoti Pardavėją. Pirkėjai privalo informuoti Pardavėją apie nustatytus Prekių trūkumus ne vėliau, nei per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Prekių pristatymo, vėliau jokios pretenzijos dėl Prekių trūkumų nebus priimamos ir bus laikoma, kad Pardavėjas perdavė Pirkėjui tinkamos kokybės Prekes. Vadovaujantis šiuo Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių punktu nustatyti Prekių pažeidimai, atsiradę dėl Pardavėjo kaltės, šalinami Pardavėjo ir Pirkėjo suderinta tvarka ir terminais.

6.7.         Kai Pardavėjui yra grąžinama nekokybiška Prekė, Prekių grąžinimo išlaidas Pirkėjui atlygina Pardavėjas.

7.                PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA IR TINKAMUMO NAUDOTI TERMINAS

7.1.         Pirkėjas, įsigijęs netinkamos kokybės Prekę savo pasirinkimu turi teisę:

7.1.1.     reikalauti iš Pardavėjo nemokamai pašalinti Prekės trūkumus; arba

7.1.2.     reikalauti iš Pardavėjo nemokamai pakeisti netinkamos kokybės Prekę tinkamos kokybės Preke; arba

7.1.3.     reikalauti iš Pardavėjo proporcingai nustatytam trūkumui sumažinti Prekės kainą; arba

7.1.4.     vienašališkai nutraukti Sutartį, grąžinti Prekę ir pareikalauti sugrąžinti sumokėtą Prekės kainą.

7.2.         Tam tikroms Prekėms (prietaisams ir pan.) galioja jų gamintojo suteikta kokybės garantija, kurios konkretus terminas (trukmė) ir (ar) kitos sąlygos, įskaitant sąlygas garantijos netaikymui, nurodomos tokių Prekių aprašymuose ir (arba) kartu su Prekėmis pateikiamose garantinėse knygelėse. Pažymima, kad gamintojo garantiniai įsipareigojimai galioja tik tuo atveju, jei laikomasi Prekės naudojimo ir/ar eksploatavimo sąlygų, nurodytų garantinėje knygelėje, Prekės naudojimo instrukcijoje ir Tinklapyje patalpintuose aprašymuose.

7.3.         Kai pagal Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių 7.2 punktą Prekėms nustatytas trumpesnis nei 24 (dvidešimt keturių) mėnesių kokybės garantijos terminas ir Prekės trūkumai nustatyti pasibaigus pagal Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių 7.2 punktą nustatytam terminui, tačiau nepraėjus daugiau kaip 24 (dvidešimt keturiems) mėnesiams nuo Prekių perdavimo Pirkėjui dienos, Pardavėjas atsakys už Prekės trūkumus tik tokiu atveju, jeigu Pirkėjas įrodys, kad trūkumas atsirado iki Prekės perdavimo Pirkėjui arba dėl iki Prekės perdavimo atsiradusių priežasčių, už kurias atsako Pardavėjas.

7.4.         Visais kitais atvejais, kai Prekėms nenustatyta gamintojo suteikta kokybės garantija, Pardavėjas atsakys už Prekės trūkumus tik tokiu atveju, jeigu Pirkėjas įrodys, kad trūkumas atsirado iki Prekės perdavimo Pirkėjui arba dėl iki Prekės perdavimo atsiradusių priežasčių, už kurias atsako Pardavėjas ir jei Pirkėjas reikalavimus dėl Prekės trūkumų pareiškė per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo trūkumų atsiradimo dienos, tačiau nepraėjus daugiau kaip 24 (dvidešimt keturiems) mėnesiams nuo Prekių perdavimo Pirkėjui dienos.

7.5.         Tam tikroms Prekėms yra nustatytas jų tinkamumo naudoti terminas, kuris nurodomas ant Prekės pakuotės. Reikalavimus dėl Prekių, kurioms nustatytas tinkamumo naudoti terminas, trūkumų Pirkėjas gali pareikšti, jeigu jie nustatyti per Prekės tinkamumo naudoti terminą.

7.6.         Pasinaudojus Prekei suteikta garantija, garantinis laikotarpis nėra pradedamas skaičiuoti iš naujo – garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo pirminės Prekės pristatymo datos. Suremontuotoms arba pakeistoms Prekėms garantija galioja likusį garantijos laiką, skaičiuojamą nuo Prekės perdavimo Pirkėjui dienos.

7.7.         Laikotarpis, kurio metu Pirkėjas negalėjo naudoti Prekės dėl trūkumų, yra pridedamas prie garantijos termino.

7.8.         Jeigu Prekė yra su defektu, ją šiose Pirkimo pardavimo taisyklėse nustatyta tvarka galite grąžinti Pardavėjui šių Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių 8 skyriuje nurodytu būdu. Privalote grąžinti Prekę kartu su Prekių pristatymo metu gautu Prekės įsigijimą patvirtinančiu dokumentu (pvz. sąskaita faktūra) bei laisvos formos pareiškimu dėl Prekių grąžinimo, nurodant nekokybiškos Prekės grąžinimo priežastį.

8.                SUTARTIES ATSISAKYMAS. PREKIŲ GRĄŽINIMO IR KEITIMO TVARKA

8.1.         Pirkėjas turi teisę, nenurodydamas priežasčių, atsisakyti Sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Prekės perdavimo Pirkėjui dienos, išskyrus šių Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių 8.3 punkte nurodytus atvejus. Tuo atveju, kai Sutartis apima ir yra sudaryta dėl keleto Prekių įsigijimo, kurios yra pristatomos Pirkėjui atskirai, teisė atsisakyti Sutarties baigiasi po 14 (keturiolikos) kalendorinių dienų nuo dienos, kurią perduodama (pristatoma) paskutinė Prekė pagal Sutartį. Pirkėjas tokiu atveju privalo pateikti Pardavėjui atvykdamas asmeniškai adresu Ulonų g. 5 08240 Vilnius, Lietuvos Respublika ar el. paštu adresu info@tiens.lt bei išsiųsti registruotu paštu laisvos formos pranešimą apie Sutarties atsisakymą arba tinkamai užpildytą Vyriausybės patvirtintą Sutarties atsisakymo formą (Vyriausybės patvirtintą pavyzdinę Sutarties atsisakymo formą rasite adresu https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/dad7f330d05511e3a8ded1a0f5aff0a9), pridėdamas Prekių įsigijimo dokumentą.

8.2.         Pranešęs Pardavėjui apie Sutarties atsisakymą, Pirkėjas privalo ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, nuo tos dienos, kurią pateikė Pardavėjui atitinkamą pranešimą, grąžinti Prekę Pardavėjui atvykdamas asmeniškai adresu Ulonų g. 5 08240 Vilnius, Lietuvos Respublika, arba išsiųsti Pardavėjui Prekę, apmokėdamas už Prekių grąžinimą Pardavėjui.

8.3.         Pirkėjui yra žinoma, kad tuo atveju, jeigu Sutarties pagrindu įsigyjamos Prekės pagal taikytinų teisės aktų reikalavimus yra priskirtinos ir (ar) laikomos parfumerijos, kosmetikos ir tualetiniais preparatais, medicinos arba chirurgijos prietaisais ar aparatais, Pirkėjo reikalavimas pakeisti nusipirktą tinkamos kokybės Prekę analogiškoms Prekėms arba grąžinti už Prekes sumokėtas sumas dėl Civilinio kodekso 6.362 straipsnyje nurodytų priežasčių bus tenkinamas tik esant atskiram rašytiniam Pardavėjo sutikimui.

8.4.         Pardavėjas privalo grąžinti visus iš Pirkėjo gautus mokėjimus, įskaitant Prekių pristatymo kainą jeigu ši buvo taikyta (išskyrus papildomas išlaidas, atsiradusias dėl Pirkėjo pasirinkto, kito nei įprastai pigiausio pristatymo būdo siūlomo Tinklapyje), nedelsiant, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo tos dienos, kurią Pardavėjui buvo pranešta apie sprendimą pasinaudoti teise atsisakyti Sutarties. Pardavėjas grąžina Pirkėjui jo sumokėtą sumą, naudodamas tokį patį mokėjimo būdą, kokį pradinėje mokėjimo operacijoje naudojo Pirkėjas, išskyrus atvejus kai Pirkėjas sutiks su kitu Pardavėjo pasiūlymu. Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų (Prekės kainos ir (ar) pristatymo išlaidų) iki tol, kol Prekė nėra grąžinta Pardavėjui arba kol Pirkėjas nepateikia rašytinio įrodymo, patvirtinančio aplinkybę, kad Prekė yra Pardavėjui išsiųsta (atsižvelgiant į tai, kas įvyks ankščiau).

8.5.         Pardavėjas neprisiima atsakomybės dėl pavedimo už grąžintas Prekes vėlavimo ar nepadarymo, jeigu Pirkėjas klaidingai pateikia arba nepateikia grąžinimui reikalingų duomenų ir/ar dokumentų.

8.6.         Grąžinant Prekes būtina laikytis šių sąlygų:

8.6.1.     Prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

8.6.2.     Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

8.6.3.     Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.);

8.6.4.     Prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo perduota Pirkėjui;

8.6.5.     Pateiktas Prekės įsigijimo dokumentas.

8.7.         Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas Prekes, jei buvo nesilaikoma Prekių grąžinimo sąlygų, nurodytų šių Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių 8.1 – 8.6 punkte aukščiau.

8.8.         Pirkėjas yra atsakingas už Prekės vertės sumažėjimą dėl veiksmų / veiksnių / aplinkybių, nebūtinų tam, kad būtų buvę galima nustatyti, koks yra Prekės pobūdis, savybės, komplektiškumas ir (ar) kaip ji veikia.

8.9.         Pirkėjas turi teisę per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Prekių gavimo dienos pakeisti Prekę analogiška kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo Preke, išskyrus Prekes, numatytas Prekių pirkimo-paradavimo taisyklių. 8.3 punkte, kurias grąžinti pasinaudojant toliau aprašyta tvarka, Pirkėjas gali tik tuo atveju, jei yra gautas Pardavėjo sutikimas. Jeigu keičiant Prekę susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas privalo atsiskaityti su Pardavėju pagal perskaičiuotas Prekių kainas. Pirkėjo reikalavimas pakeisti Prekę tenkinamas, jeigu yra tenkinamos visos šių Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių 8.6 punkte numatytos sąlygos. Norėdamas pasinaudoti šia teise Pirkėjas turi pristatyti Prekę Pardavėjui šių Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių 8.2 punkte nurodytu būdu ir pateikti originalius Prekių įsigijimo dokumentus.

8.10.      Jeigu Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų Prekių, jis informuoja Pirkėją ir Pirkėjas turi teisę per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo atitinkamo Pardavėjo pranešimo dienos, grąžinti Prekes Pardavėjui. Tokiu atveju taikomos aukščiau aptartos kokybiškų Prekių grąžinimo nuostatos.

8.11.      Jeigu Prekė grąžinama, remiantis šio Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių skyriaus 8.1 – 8.6 punktuose ar 8.10 punkte nustatyta tvarka, arba pakeičiama kita Preke kaip numatyta Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių 8.9 punkte, Pirkėjui tenka visos Prekių grąžinimo išlaidos. Kai Pardavėjui yra grąžinama nekokybiška Prekė, Prekių grąžinimo išlaidas Pirkėjui atlygina Pardavėjas.

9.                BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9.1.         Taikytinos teisės ir ginčų sprendimo klausimams taikytinos taisyklės yra nurodytos Tinklapio naudojimo tvarkoje.

9.2.         Laikoma, kad Sutartis sudaryta Lietuvos Respublikoje. Nepaisant to, kokioje šalyje yra Pirkėjas visais atvejais iš Sutarties atsirandantiems ir su Sutartimi susijusiems Pardavėjo ir Pirkėjo santykiams bus taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

9.3.         Pirkėjas, vadovaudamasis taikytinais teisės aktais, turi teisę kreiptis į ginčus nagrinėjančias institucijas ikiteismine ginčų nagrinėjimo tvarka (t. y. Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą bei Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą).

9.4.         Šios Prekių pirkimo-pardavimo taisyklės yra sudėtinė ir neatskiriama Taisyklių dalis. Klausimai, susiję su Prekių pirkimu Tinklapyje ir su Tinklapio naudojimu, kurių nereguliuoja šios Prekių pirkimo-pardavimo taisyklės, reguliuojami Tinklapio naudojimo tvarkoje ir kituose Taisyklių dokumentuose bei Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytoje konsultanto sutartyje. Esant neatitikimų tarp kitų, Taisykles sudarančių dokumentų ir šių Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių, taikomos Prekių pirkimo-pardavimo taisyklės. Esant neatitikimų tarp Prekių prikimo-pardavimo taisyklių ir konsultanto sutarties, taikomos konsultanto sutarties nuostatos.

9.5.         Nei vienai iš šios Sutarties šalių netaikoma civilinė atsakomybė už įsipareigojimų nevykdymą, netinkamą vykdymą ar vėlavimą juos vykdyti, jeigu taip atsitinka dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, kurios nustatomos vadovaujantis taikytinos teisės reikalavimais. Šalių įsipareigojimų vykdymo laikas pratęsiamas tokiam laikui, kokį tęsiasi minėtos aplinkybės.

         10.          KONTAKTINĖ INFORMACIJA

10.1.      Pardavėjas dės visas įmanomas pastangas, kad kuo skubiau būtų atsakyta Pirkėjui (atsakant elektroniniu paštu arba raštu bei atsakymą siunčiant paštu ar atsakant telefoninio pokalbio metu priklausomai nuo to, kokiu būdu kreipiamasi, t. y. atsakoma tokiu būdu, kokiu buvo kreiptasi). Į Pirkėjų pateikiamus paklausimus bei pretenzijas Pardavėjas įsipareigoja neatlygintinai atsakyti ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo atitinkamo paklausimo ar pretenzijos gavimo dienos.

10.2.      Jei turėtumėte pastabų ar pasiūlymų, norėtumėte informuoti apie Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių pažeidimą, turėtumėte klausimų, pretenzijų ar būtų reikalinga mūsų pagalba dėl Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių aiškinimo ar jų taikymo, galite kreiptis į mus: el. paštu: info@tiens.lt, telefono Nr.: +370 52122212 (Pirm. – Penkt., 9.00 – 17.30) arba registruotu paštu adresu Ulonų. 5, 08240 Vilnius, Lietuvos Respublika. Gaudami Jūsų atsiliepimus, mes galime tobulėti.